18011840-back-view-of-four-young-people-holding-raised-hands.jpg

 

Uppvidinge kommun erbjuder feriepraktik till ungdomar i kommunen under sommaren 2022. Genom feriepraktiken hoppas vi att du får en inblick i arbetslivet och att praktiken kanske kan hjälpa dig när du ska välja yrke i framtiden.

För dig som vill prova på arbetslivet

Praktikplatserna finns inom den kommunala verksamheten och hos föreningar. Under praktiken kommer du inte att ersätta ordinarie personal som under ett sommarjobb utan får en egen handledare som vägleder dig under praktiktiden.

Vem kan söka feriepraktik?

Du som gått ut årskurs 9 och du som har gått ut årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan ansöka om en feriepraktik genom kommunen. Du måste vara folkbokförd i Uppvidinge kommun. Tänk på vilken period du ansöker om praktiken om du eventuellt ska gå i sommarskola några veckor.

Hur lång är praktiken?

Praktiken är vanligtvis två veckor och omfattar 80 timmars arbete. Du kommer överens med din handledare om vilka arbetstider du har men grunden är att man har åtta timmars arbetstid per dag. Eftersom det råder en viss osäkerhet på grund av Covid-19 kan omfattningen komma att ändras. Du som har blivit tilldelad en feriepraktikplats kommer i så fall att informeras om det. Under sommaren 2022 påbörjas feriepraktiken vecka 25 och avslutas vecka 30.

Hur ansöker jag?

Ansökan ska göras senast den 20 mars. I formuläret får du ange önskemål kring period, arbetsuppgifter och på vilken ort i kommunen du vill arbeta. Vi försöker att i möjligaste mån tillgodose dina önskemål.

Är alla garanterade en praktikplats?

Tyvärr kan vi inte garantera att alla som ansöker om feriepraktik kan få en plats. Desto fler veckor du kan ha praktik och ju fler önskemål om arbetsplats du anger ju större chans är det att du får en praktikplats.

Kan jag byta arbetsplats eller period?

Nej, i regel kan du inte byta arbetsplats eller period för din praktik. I största möjliga mån försöker vi tillgodose dina önskemål men vi har inte möjlighet att erbjuda dig en annan plats eller period när alla platser är fördelade.

Vad får jag för lön?

Ersättningen för feriepraktiken under sommaren 2022 är inte helt fastställd ännu, mer information kommer. Lönen utbetalas månaden efter utfört arbete och som allra tidigast den 27 augusti. De flesta kommer dock att få sin utbetalning den 27 september.

När får jag besked om praktikplats?

Du kommer att få besked angående feriepraktiken i april. Beskedet skickas ut till dig på den e-postadress som du angett i din ansökan. I maj kommer du som har fått en praktikplats kallas till ett informationsmöte.

Information med anledning av Covid-19

Utifrån rådande situation med Covid-19 hoppas vi att feriepraktiken 2022 kan genomföras som planerat men det är viktigt att du håller dig uppdaterad! Uppvidinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilket kan innebära förändringar kring hur feriepraktiken kan genomföras eller att den får ställas in helt.

Eftersom Covid-19 är spritt i samhället är det svårt att helt undvika att minderåriga utsätts för smittan. Det är kommunens och praktikplatsens ansvar att säkerställa att den minderårigas arbetsuppgifter inte innebär en högre risk för kontakt med coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning.

Ansökningstiden har gått ut.

Tillbaka